ZGŁASZANIE ZBIORÓW DOTYCZĄCYCH PROGRAMU 500+

Program Rodzina 500+ wytyczne GIODO dot.  zbiorów danych osobowychProgram Rodzina 500+

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195), która wywołuje wiele wątpliwości i pytań podmiotów, które w praktyce będą stosować powyższe przepisy. Realizacja nowych przepisów wiązać będzie się między innymi z przetwarzaniem szerokiego zakresu danych osobowych.

Zgłoszenie zbioru

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, iż zbiór danych osobowych prowadzony w celu realizacji świadczenia wychowawczego
w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego powinien zostać zgłoszony do rejestracji przez województwo, a w przypadku upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji – zgłoszenia powinien dokonać regionalny ośrodek pomocy społecznej.

Zbiór danych osobowych prowadzony w celu realizacji Programu Rodzina 500+ powinien zostać zgłoszony do rejestracji przez gminę, a w przypadku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego i wydawania decyzji – zbiór powinien zostać zgłoszony do rejestracji przez ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dodatkowo informuje,
iż w przypadku udostępniania danych ze zbioru wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiot zgłaszający zbiór do rejestracji nie powinien wypełniać punktu 12 i 13 zgłoszenia zbioru. Powyższe punkty należy wypełniać jedynie w przypadku udostępniania danych ze zbioru podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Nazwa zbioru

GIODO zaleca równocześnie, aby w przypadku zgłoszeń zbiorów związanych
z realizacją Programu Rodzinna 500+, w nazwie zbioru wpisywać „Program 500+„. Takie oznaczenie zbioru znacznie usprawni pracę organu przy rejestracji zbiorów, a co za tym idzie, zbiory szybciej zostaną zarejestrowane.

Może Ci się również spodoba