Konferencja w Gorzowie. Relacja!

Konferencja RODO w Gorzowie Wielkopolskim. Zapraszamy na relację.

Wyzwania stojące przed sektorem publicznym oraz prywatnym w związku ze zbliżającym się wejściem w życie RODO, postępem technologicznym oraz nowymi zagrożeniami pojawiającymi się w cyfrowej rzeczywistości były myślą przewodnią dwudniowego spotkania zorganizowanego przez Miasto Gorzów Wielkopolski z firmą Proxymo. Konferencja  miała miejsce  w dniach 5 -6 czerwca 2017r. i  została podzielona na trzy części, poświęcone kolejno tematyce unijnej reformy przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, cyfryzacji administracji publicznej i bezpieczeństwa informacji.

Spotkanie rozpoczął Robert Zgarda, panelem Ochrona danych osobowych dziś i jutro. Uczestniczy otrzymali analizę obecnego stanu prawnego wraz z głównymi zadaniami z jakimi muszą mierzyć się Administratorzy Danych Osobowych, a następnie zestawienie najważniejszych różnic jakie nadejdą po wejściu w życie  unijnego rozporządzenie dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO). Omówiona została szczegółowo rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) oraz obowiązki i odpowiedzialność osób przetwarzających i zarządzających danymi osobowymi w kontekście zbliżających się zmian prawnych.

Druga część spotkania dotyczyła wyzwań  przed jakimi w dobie informatyzacji stoi administracja publiczna. Panel prowadzony był przez Agnieszkę Taf.  Poruszono m.in. stronę prawną i techniczną elektronicznych usług publicznych oraz korzyści wynikające z cyfryzacji procesów obiegu dokumentów w organizacji. Uczestnicy otrzymali także praktyczne rady dotyczące etapów wdrożenia systemu EZD. Panel e- Administracja zakończony został analizą perspektyw związanych z podpisem elektronicznym, e-fakturą i procesem informatyzacji państwa .

Ostatni blok obejmował swoim zakresem Bezpieczeństwo informacji. Prelegent tej części spotkania, Jacek Siwek omówił najistotniejsze elementy zarządzania bezpieczeństwem. Uczestnicy zostali zapoznani z procedurami bezpieczeństwa IT oraz procesem monitorowania i nadzoru incydentów. Przedyskutowano metody i narzędzia audytowe w kontekście RODO, a także praktyczne aspekty analizy ryzyka wraz z zagrożeniami dla procesów w sektorze publicznym. Panel został zamknięty tematyką kontroli dostępu do danych, kryptografii i chmury obliczeniowej.

Konferencja zakończyła się losowaniem voucherów o wartości 500 zł, 250 zł i 100 zł  na szkolenia oferowane przez firmę Proxymo 🙂

Voucher Proxymo

 

Może Ci się również spodoba