RODO od podstaw – dane osobowe

Podstawowe pojęcia prawne ochrony danych  osobowych – dane osobowe, przetwarzanie danych

Od dnia 25.05.2018r. zaczęło obowiązywać w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przedmiotowy dokument, determinowany zmieniającym się otoczeniem technologicznym i ekonomicznym wprowadza w swej istocie nowe podejście do ochrony prywatności. Ochrona danych osobowych ma być „szyta na miarę” przez krawca, którym staje się administrator danych.


Sprawne poruszanie się po przepisach  oraz zrozumienie na czym w praktyce polega proces wdrożenia RODO wymaga znajomości podstawowych pojęć prawnych. Usystematyzowane definicje danych osobowych,zbioru, ADO czy pojęcia przetwarzania pomogą czytelnikowi przejść płynnie do kolejnych części naszego poradnika RODO od podstaw.

Dane osobowe (art. 4 ust. 1 RODO)

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer identyfikacyjny,
 3. dane o lokalizacji,
 4. identyfikator internetowy
 5. jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
  • fizyczną,
  • fizjologiczną,
  • genetyczną,
  • psychiczną,
  • ekonomiczną,
  • kulturową,
  • społeczną

     tożsamość osoby fizycznej.

RODO dane osobowe

Przetwarzanie (art. 4 ust. 2 RODO)

Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak:

 • zbieranie,
 • utrwalanie,
 • organizowanie,
 • porządkowanie,
 • przechowywanie,
 • adaptowanie lub modyfikowanie,
 • pobieranie,
 • przeglądanie,
 • wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
 • rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
 • dopasowanie lub łączenie
 • ograniczanie
 • usuwanie lub niszczenie.

Rodzaje przetwarzania:

 1. całkowicie lub częściowo zautomatyzowane
 2. inne niż zautomatyzowane.

Zbiór danych (art. 4 ust. 6 RODO).

Kryteria wyodrębnienia zbioru danych:

 • kto będzie miał dostęp do zbioru?
 • w jakim celu dane będą przetwarzane?
 • jakiej kategorii osób dotyczą?
 • w jakim zakresie będą zbierane?
 • na jakiej podstawie prawej są przetwarzane?

RODO zbiór danych

Administrator (art. 4 ust. 7 RODO).

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który:

 • samodzielnie lub
 • wspólnie z innymi

ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Już wkrótce dalszy ciąg serii RODO od podstaw . Zapraszamy również do #KierunekRODO 🙂

Może Ci się również spodoba