RODO od podstaw – zgoda i zasady przetwarzania danych osobowych

W tej części serii #RODOodPodstaw postaramy się w sposób przejrzysty zaprezentować podstawowe pojęcia związane z terminami takimi jak zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych. Zachęcamy do lektury i dzielenia się wiedzą 🙂

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zgoda dane osobowe

 

rodo zgoda

Dobrowolność zgody.

art. 7 ust. 4
Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy

RODO od podstaw
Motyw 42 Preambuły

strzałka niebieska

Wyrażenia zgody nie należy uznawać za dobrowolne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani wycofać zgody bez niekorzystnych konsekwencji.

RODO od podstaw

Motyw 43 Preambuły

strzałka niebieska

Aby zapewnić dobrowolność, zgoda nie powinna stanowić ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w szczególnej sytuacji, w której istnieje wyraźny brak równowagi między osobą, której dane dotyczą,
a administratorem, w szczególności gdy administrator jest organem publicznym(…).

Zgoda może polegać na:

  • Zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej;
  • na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego;
  • innym oświadczeniu, bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba której dane dotyczą zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

! Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny oznaczać zgody. 

Zasady przetwarzania danych osobowych

zasady przetwarzania danych osobowych

Zasada zgodności z prawem, rzetelności
i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit.a).

zgodność z prawem

rodo przetwarzanie

RODO od podstaw
Motyw 58 Preambuły

strzałka niebieska

Zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, by były formułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach, dodatkowo wizualizowane.

RODO od podstaw

Motyw 60 Preambuły

strzałka niebieska

Zasady rzetelnego i przejrzystego przetwarzania wymagają, by osoba, której dane dotyczą, była informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania i o jej celach. Administrator powinien podać osobie, której dane dotyczą, wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, uwzględniając konkretne okoliczności i konkretny kontekst przetwarzania danych osobowych.

Zasada ograniczenia celu przetwarzania
(art. 5 ust. 1 lit. b).

ograniczenie celu

rodo ograniczenie celu

RODO od podstaw
Motyw 61 Preambuły

strzałka niebieska

(…) Jeżeli administrator planuje przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w których dane osobowe zostały zebrane, powinien on przed takim dalszym przetwarzaniem poinformować osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz dostarczyć jej innych niezbędnych informacji (…).

Zasada adekwatności (art. 5 ust. 1 lit. c).

 adekwatność

rodo adekwatność

RODO od podstaw
Motyw 39 Preambuły

strzałka niebieska

(…) Dane osobowe powinny być adekwatne, stosowne
i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane. Wymaga to w szczególności zapewnienia ograniczenia okresu przechowywania danych
do ścisłego minimum.(…)

Zasada prawidłowości (art. 5 ust. 1 lit. d).

prawidłowość

prawidłowość

RODO od podstaw
Motyw 39 Preambuły

strzałka niebieska

(…) Należy podjąć wszelkie rozsądne działania zapewniające sprostowanie lub usunięcie danych osobowych, które są nieprawidłowe (…).

Zasada ograniczenia przechowywania danych (art. 5 ust. 1 lit. e).

ograniczenie przechowywania

RODO ograniczenie przechowywania

Zasada integralności i poufności (art. 5 ust. 1 lit. f).

integralność i poufność

RODO integralność i poufność

Więcej z serii RODO od Podstaw znajdą Państwo tutaj.

Zasady przetwarzania danych osobowych omawiamy szerzej w serii #KierunekRODO.

Może Ci się również spodoba