RODO od podstaw

RODO od podstaw – najważniejsze definicje

Sprawne poruszanie się po przepisach  oraz zrozumienie na czym w praktyce polega proces wdrożenia RODO wymaga znajomości podstawowych pojęć prawnych.

Dane osobowe (art. 4 ust. 1 RODO)

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna – osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:

 
 1. imię i nazwisko,
 2. numer identyfikacyjny,
 3. dane o lokalizacji,
 4. identyfikator internetowy
 5. jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową, społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO dane osobowe

 

Przetwarzanie (art. 4 ust. 2 RODO)

Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak:

 • zbieranie,
 • utrwalanie,
 • organizowanie,
 • porządkowanie,
 • przechowywanie,
 • adaptowanie lub modyfikowanie,
 • pobieranie,
 • przeglądanie,
 • wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
 • rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
 • dopasowanie lub łączenie
 • ograniczanie
 • usuwanie lub niszczenie.
 
 

Rodzaje przetwarzania:

 • całkowicie lub częściowo zautomatyzowane
 • inne niż zautomatyzowane.

Zbiór danych (art. 4 ust. 6 RODO)

Kryteria wyodrębnienia zbioru danych:
 • kto będzie miał dostęp do zbioru?
 • w jakim celu dane będą przetwarzane?
 • jakiej kategorii osób dotyczą?
 • w jakim zakresie będą zbierane?
 • na jakiej podstawie prawej są przetwarzane?

RODO zbiór danych

 

Administrator (art. 4 ust. 7 RODO)

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Magdalena Zgarda
Magdalena Zgarda
Autor