Ochrona danych osobowych

Kurs Administratorów Systemów Informatycznych

Poziom: Średni

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przybliżyć praktyczne aspekty ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych. Wspomóc Administratorów Systemów Informatycznych w procesie projektowania i wdrożenia systemów bezpieczeństwa informacji, zbudowania właściwych i adekwatnych zabezpieczeń dla takiego systemu oraz opracowania skutecznych procedur zarządzania przyjętymi środkami bezpieczeństwa.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do administratorów systemów informatycznych, osób administrujących danymi osobowymi, administratorów bezpieczeństwa informacji, a także osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja

Zakładane efekty kursu

 • Poznasz najistotniejsze wymagania prawne związane z ochroną danych osobowych w systemach informatycznych.
 • Dowiesz się jak stworzyć procedury dopasowane do środowiska informatycznego w którym pracujesz.
 • Poznasz szereg sprawdzonych w praktyce rozwiązań, gotowych do wdrożenia na większości podstawowych urządzeniach sieciowych i stanowiskach komputerowych.
 • Poznasz metody i techniki tworzenia backupu oraz sposoby kontrolowania jego przydatności.
 • Będziesz gotowy do zainicjowania procesu, dzięki któremu poziom bezpieczeństwa informacji w Twojej firmie natychmiast wzrośnie .

Wymagania

Podstawowa znajomość przepisów o ochronie danych osobowych.

Pozostałe informacje

 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatów.
Jesteśmy członkiem PIFS

Do ustaleniaTermin:
Katowice, Warszawa, PoznańMiejsce:
599 zł netto /os.Cena szkolenia otwartego:
TelefonCena szkolenia zamkniętego:

Ramowy program szkolenia

9:00

Powitanie uczestników szkolenia.

9:15

Blok I - Wprowadzenie

1.  Podstawy prawne
2.  Dokumentacja przetwarzania
3.  Administrator Systemów Informatycznych

10:30

Przerwa

10:45

Blok II - Inwentaryzacja zasobów, analiza ryzyka, poziomy bezpieczeństwa informacji

1.   Planowanie potrzeb związanych z bezpieczeństwem
2.   Poziomy bezpieczeństwa systemu informatycznego
3.   Zagrożenia systemów teleinformatycznych

12:45

Przerwa

13:00

Blok III - Bezpieczeństwo informacji

1.   Bezpieczeństwo fizyczne
2.   Bezpieczeństwo sieci
3.   Bezpieczeństwo użytkowników
4.   Kopie zapasowe
5.   Odzyskiwanie i usuwanie danych

15:00

Blok IV - Monitorowanie i nadzór

1.  Mechanizm i ocena efektywności systemu bezpieczeństwa
2.  Audyt wewnętrzny i reakcja na incydenty bezpieczeństwa

15:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.

Prowadzący szkolenie

Jacek Siwek - Doświadczony trener z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych, certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), specjalista w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi (certyfikat PRINCE2 Practitioner) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w dziedzinach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych.

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Szpital Wojewódzki w Sieradzu
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
 • Caritas Diecezji Sosnowieckiej
 • Politechnika Koszalińska
 • 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Rettig Heating Sp. z o.o.
 • Akademia Obrony Narodowej
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
 • Sąd Okręgowy w Gliwicach
 • DAGMA Sp. z o.o.
 • Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z o.o.
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
 • Straż Miejska w Gliwicach
 • Mr Hamburger S.A.
 • Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko"
 • Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce
 • Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o.
 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Nysa"
 • NZOZ GRO-MEDICUS SP. z o.o.