Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w praktyce

Poziom: Podstawowy

Sprawdź terminy tego szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie roli i obowiązków osób administrujących danymi osobowymi oraz przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami. Podczas szkolenia słuchacze uzyskają aktualną wiedzę o prawnych i praktycznych aspektach ochrony danych osobowych.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób administrujących danymi osobowymi, kadry kierowniczej, pracowników przetwarzających dane osobowe (np. pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjaliści ds. marketingu), a także osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja

Zakładane efekty szkolenia

 • Uzyskasz wiedzę dotyczącą krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Poznasz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ODO.
 • Dowiesz się, jak realizować prawa osób, których dane są przetwarzane.
 • Będziesz potrafił zarządzać zbiorami danych osobowych oraz zgłaszać je do rejestru GIODO.
 • Dowiedz się jak przygotować się na kontrolę GIODO.
 • Poznasz szereg sprawdzonych w praktyce rozwiązań, które pozwolą Ci przygotować organizację do wymogów prawa.
 • Uzyskasz wiedzę, jakie zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
 • Będziesz potrafił rozwiązywać typowe problemy związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Zapoznasz się z unijnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Wymagania

Brak.

Pozostałe informacje

 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatów.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Uczestnicy szkolenia posiadają bezpłatny dostęp do eksperckiego bloga.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.
 • Zgłaszając się na szkolenie min. 15 dni roboczych przed terminem szkolenia oferujemy 10% rabatu.
 • Rabaty nie podlegają sumowaniu.
Jesteśmy członkiem PIFS

Najbliższe terminy


Ramowy program szkolenia

Pobierz szczegółowy program szkolenia: plik PDF


9:00

Powitanie uczestników szkolenia.

9:15

Blok I:
Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych

1.   Ustawa z dn. 29.08.1997r . o ochronie danych osobowych
2.   Rozporządzenia wykonawcze do ustawy
3.   Ochrona dóbr osobistych w przepisach konstytucyjnych
4.   Inne przepisy regulujące ochronę danych osobowych

Blok II:
Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych

1.   Zakres podmiotowy ustawy
2.   Zakres przedmiotowy ustawy

Blok III:
Podstawowe pojęcia

1.   Dane osobowe
2.   Zbiór danych osobowych
3.   Przetwarzanie danych osobowych
4.   Usuwanie danych osobowych
5.   Administrator danych osobowych (ADO)
6.   Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
7.   Administrator systemów informatycznych (ASI)
8.   Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych
9.   Odbiorca danych osobowych
10.   Procesor danych osobowych
11.   Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Blok IV:
Zasady przetwarzania danych osobowych

1.   Zasada legalności
2.   Zasada celowości
3.   Zasada merytorycznej poprawności
4.   Zasada adekwatności
5.   Zasada ograniczenia czasowego

Blok V:
Realizacja obowiązku informacyjnego

1.   Cel obowiązku informacyjnego
2.   Kiedy należy realizować obowiązek informacyjny ?
3.   Jak prawidłowo realizować obowiązek informacyjny ?
4.   Aktualizacja informacji
5.   Skutki braku realizacji obowiązku informacyjnego

Blok VI:
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

1.   Warunki udostępnienia danych osobowych
2.   Warunki powierzenia danych osobowych
3.   Tranfer danych do państw trzecich
4.   Skutki bezprawnego udostępnienia danych osobowych

12:45

Przerwa obiadowa

13:30

Blok VII:
Ustawowe prawa osób, których dane są przetwarzane

1.   Uzyskiwanie informacji
2.   Poprawianie danych
3.   Wniesienie sprzeciwu
4.   Skutki braku realizacji praw osób, których dane dotyczą

Blok VIII:
Zabezpieczenie danych osobowych

1.   Wymogi ustawy
2.   Wymogi rozporządzenia
3.   Jak zabezpieczyć dane osobowe ?
4.   Skutki naruszenia obowiązku zabezpieczenia danych osobowych

Blok IX:
Rejestracja zbiorów danych osobowych

1.   Zgłoszenie a rejestracja zbiorów danych osobowych
2.   Kiedy nie rejestrować zbiorów ?
3.   Jakie informacje powinno zawierać zgłoszenie ?
4.   Formy zgłoszenia zbioru
5.   Weryfikacja zgłoszenia i usunięcie formalnych braków
6.   Rejestracja zbioru lub odmowa rejestracji
7.   Aktualizacja zgłoszenia
8.   Wykreślenie zbioru z rejestru GIODO
9.   Skutki braku zgłoszenia zbiorów danych osobowych

Blok X:
Kontrole GIODO

1.   Uprawnienia kontrolne GIODO
2.   Kompetencje egzekucyjne GIODO
3.   Procedura kontrola GIODO
4.   Jak przygotować się do kontroli ?
5.   Skutki utrudniania wykonywania czynności kontrolnych

Blok XI:
Unijna reforma przepisów

1.   Ochrona danych osobowych w grupie kapitałowej
2.   Prawo do bycia zapomnianym
3.   Prawo przenoszenia danych do innych podmiotów
4.   Powszechny obowiązek zgłaszania naruszeń
5.   Szerszy obowiązek informacyjny
6.   Warunki wyrażania zgody
7.   Nowy system kar

15:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.Prowadzący szkolenie

Robert Zgarda - Administrator bezpieczeństwa informacji, trener, specjalista w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, informatyk. Absolwent Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie - "Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie". Wyróżnia go nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także metodyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych. Jego zaletą jest multidyscyplinarność, zdobyta podczas kilkuset godzin konsultacji i szkoleń prowadzonych dla przedstawicieli różnych firm i instytucji.

Jacek Siwek - Doświadczony trener z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych, certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), specjalista w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi (certyfikat PRINCE2 Practitioner) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w dziedzinach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych.

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Urząd Miejski w Łęczycy
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.
 • Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • ID Logistics Polska S.A.
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Izba Skarbowa w Krakowie
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • DAGMA Sp. z o.o.
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Centrum Ratownictwa Gliwice
 • Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
 • Powiatowy Urząd Pracy Limanowa
 • Straż Miejska w Gliwicach
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "BRÓDNO"
 • Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • FERREX Sp. z o.o.
 • Związek Komunalny Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice
 • RAMB Sp. z o.o.
 • Falk&Ross Group Polska Sp. z o.o.
 • Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta
 • KGHM Metraco S.A.
 • Multicert s.c
 • Imperial Tobacco S.A.
 • Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • Armatoora S.A.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
 • Ministerstwo Rozwoju