Ochrona danych osobowych

Formularz rejestracji na szkolenie


Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

Miejsce szkolenia: Hotel Amber
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45
Termin szkolenia: 14 listopada 2019 r.
Cena szkolenia: 649 zł netto

Osoba zgłaszająca:

Imię i nazwisko*:
Adres e-mail*:
Telefon kontaktowy*:

Uczestnicy szkolenia:

Imię i nazwisko*:
Adres e-mail*:

+ dodaj kolejnych uczestników

Uczestnik nr 2:

Imię i nazwisko*:
Adres e-mail:

Uczestnik nr 3:

Imię i nazwisko*:
Adres e-mail:

Uczestnik nr 4:

Imię i nazwisko*:
Adres e-mail:

Dane do faktury:

Nazwa firmy*:
Adres*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
NIP:*:

Skąd wiesz o szkoleniu ?:

Masz uwagi dotyczące oferowanego szkolenia ? Poinformuj nas o tym.


Oświadczam, iż znam i akceptuję postanowienia Regulaminu szkoleń.*


Administratorem Twoich danych osobowych jest Proxymo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65a/1. Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się z Tobą, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi szkoleniowej. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: prywatnosc@proxymo.pl.