Ochrona danych osobowych

Start -> Reprezentacja Spółki

Reprezentacja Spółki

Robert Zgarda

Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządania. Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie - "Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie".
Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych.
Od 1 marca 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Proxymo Sp. z o.o.
Zakres kompetencji: Koordynacja zagadnień związanych z całokształtem działalności Spółki.Jacek Siwek

Manager ds. Rozwoju i Innowacji, Członek Zarządu

Ukończył studia na kierunku Informatyka i Ekonometria. Obronił pracę dyplomową pt. „e – Administracja. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego”.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w dziedzinach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych.
1 marca 2016 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Proxymo S. z o.o.
Zakres kompetencji: Nadzór nad rozwojem i dobrym wizerunkiem firmy, obsługa kluczowych klientów.

+48 503 838 386Kontakt telefoniczny: