Ochrona danych osobowych


NOWOŚĆ RODO w branży e-Commerce

Poziom: Podstawowy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO z uwzględnieniem specyfiki branży e-commerce.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z branży e-commerce, w szczególności właścicieli sklepów i serwisów internetowych, a także podmiotów świadczących na ich rzecz usługi marketingowe.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja
 • case study

Zakładane efekty szkolenia

 • Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Uzyskanie wiedzy, jak dostosować sklep internetowy do nowych przepisów
 • Umiejętność rozwiązywania typowych problemów związanych z danymi osobowymi w e-commerce

Wymagania

Brak szczególnych wymagań. Zalecana jest podstawowa wiedza z zakresu przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Pozostałe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.

Najbliższe terminy


29 października 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 24 października 2018 r. Termin rejestracji:
13 listopada 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 7 listopada 2018 r. Termin rejestracji:
30 listopada 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 27 listopada 2018 r. Termin rejestracji:
5 grudnia 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 29 listopada 2018 r. Termin rejestracji:
19 grudnia 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 13 grudnia 2018 r. Termin rejestracji:
13 listopada 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 7 listopada 2018 r. Termin rejestracji:
19 grudnia 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 13 grudnia 2018 r.Termin rejestracji:
29 października 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 24 października 2018 r.Termin rejestracji:
5 grudnia 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 29 listopada 2018 r.Termin rejestracji:
30 listopada 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 27 listopada 2018 r.Termin rejestracji:

Ramowy program szkolenia: RODO w branży e-commerce

10:00

Powitanie uczestników szkolenia.

10:15

Blok I:
Zagadnienia ogólne

1.   Podstawowe informacje o RODO
2.   Pojęcie danych osobowych i przykłady danych osobowych w e-commerce
3.   Podmioty przetwarzania danych – administrator, współadministrator, procesor, odbiorca danych, osoba upoważniona
4.   Zasady przetwarzania danych osobowych
5.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
6.   Prawa osób, których dane dotyczą
7.   Inspektor ochrony danych - analiza przesłanek powołania IOD w e-commerce

Blok II:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.   Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w e-commerce bez zgody
2.   Zgody w e-commerce wymagane przez inne przepisy niż RODO
3.   Zasady formułowania prawidłowej zgody na przetwarzanie danych osobowych
4.   Procedura pozyskania i odwołania zgody
5.   Przykłady nieprawidłowych praktyk pozyskiwania zgód w e-commerce

Blok III:
Obowiązek informacyjny

1.   Treść obowiązku informacyjnego
2.   Termin i sposób realizacji obowiązku informacyjnego
3.   Zwolnienia z obowiązku informacyjnego
4.   Przykłady klauzul informacyjnych dla e-commerce

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Blok IV:
Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych

1.   Wymagania RODO i wytyczne UODO w zakresie dokumentacji ochrony danych
2.   Rekomendowane dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych
3.   Rejestr czynności przetwarzania - przykład dla sklepu internetowego

Blok V:
Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych

1.   Istota podejścia opartego na ryzyku
2.   Przesłanki konieczności dokonania analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych
3.   Czynności, które wymagają oceny skutków z punktu widzenia branży e-commerce
4.   Zasady przeprowadzania analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych

Blok VI:
Naruszenie ochrony danych osobowych i odpowiedzialność

1.   Obowiązki administratora w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
2.   Kary i kontrole – co grozi za naruszenie przepisów RODO?
3.   Przesłanki i wysokość kar pieniężnych nakładanych przez UODO
4.   Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie przepisów RODO

13:45

Przerwa obiadowa

14:30

Blok VII:
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.   Powierzenie a udostępnienie danych osobowych
2.   Elementy umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
3.   Obowiązki administratora i procesora
4.   Outsourcing w e-commerce a RODO

Blok VIII:
Strona internetowa sklepu zgodna z RODO

1.   Polityka prywatności i cookies – analiza koniecznych elementów
2.   Przykład polityki prywatności dla sklepu internetowego
3.   Klauzule informacyjne i checkboxy zgodne z RODO
4.   Dobre i złe praktyki dotyczące danych osobowych w procesie zakupowym

Blok IX:
Wybrane formy działań marketingowych w e-commerce a RODO

1.   Profilowanie i remarketing
2.   E-mail marketing
3.   Portale społecznościowe i narzędzia śledzenia danych
4.   Konkursy jako narzędzie marketingowe

16:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.Prowadzący szkolenie

Michał Krzewicki - absolwent prawa i ekonomii, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym z branży e-commerce. Doktor nauk prawnych (specjalność prawo cywilne), nauczyciel akademicki w zakresie przedmiotów dotyczących prawa konkurencji i konsumentów, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i ochrony danych osobowych. Od kilku lat zajmuje się ochroną danych osobowych, mając za sobą wiele zrealizowanych audytów i wdrożeń RODO, w tym dla sklepów i serwisów internetowych.

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • FERREX Sp. z o.o.
 • Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach
 • Szpital Wojewódzki w Sieradzu
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.
 • Urząd Miejski w Czchowie
 • Union Knopf Polska Sp.z o.o.
 • American Heart of Poland S.A.
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
 • Termy Cieplickie Sp. z o.o.
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Centrum Kongresowe Plus Sp. z o.o.
 • Teatr "Łaźnia Nowa" w Krakowie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
 • Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o.o.
 • Falk&Ross Group Polska Sp. z o.o.
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Poczta Polska S.A.
 • Związek Komunalny Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice
 • AFRISO Sp. z o.o.
 • Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z o.o.
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.
 • IFAS SP. Z O.O. SK
 • Uniwersytet Śląski