Ochrona danych osobowych


Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

Poziom: Podstawowy

Sprawdź terminy tego szkolenia

25 kwietnia 2019 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
25 kwietnia 2019 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
7 maja 2019 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
9 maja 2019 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
14 maja 2019 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
16 maja 2019 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
21 maja 2019 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
23 maja 2019 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
28 maja 2019 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
6 czerwca 2019 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
11 czerwca 2019 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
13 czerwca 2019 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
17 czerwca 2019 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
17 czerwca 2019 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
25 czerwca 2019 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
27 czerwca 2019 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
4 lipca 2019 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
9 lipca 2019 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
11 lipca 2019 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
15 lipca 2019 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
18 lipca 2019 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
25 lipca 2019 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
30 lipca 2019 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
12 sierpnia 2019 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
20 sierpnia 2019 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
22 sierpnia 2019 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
29 sierpnia 2019 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja

Zakładane efekty szkolenia

 • Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Uzyskanie wiedzy, jak dostosować organizację do nowych przepisów.
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z danymi osobowymi.
 • Umiejętność współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych.

Wymagania

Zalecana jest podstawowa wiedza dotycząca obecnych przepisów prawa dotycząca ochrony danych osobowych.

Pozostałe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.

Najbliższe terminy


7 maja 2019 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 29 kwietnia 2019 r. Termin rejestracji:
9 maja 2019 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 29 kwietnia 2019 r. Termin rejestracji:
14 maja 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 10 maja 2019 r. Termin rejestracji:
16 maja 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 10 maja 2019 r. Termin rejestracji:
21 maja 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 15 maja 2019 r. Termin rejestracji:
23 maja 2019 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 21 maja 2019 r. Termin rejestracji:
25 czerwca 2019 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 21 czerwca 2019 r. Termin rejestracji:
25 lipca 2019 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 22 lipca 2019 r. Termin rejestracji:
29 sierpnia 2019 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 26 sierpnia 2019 r. Termin rejestracji:
14 maja 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 10 maja 2019 r.Termin rejestracji:
13 czerwca 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 11 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:
11 lipca 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 8 lipca 2019 r.Termin rejestracji:
12 sierpnia 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 8 sierpnia 2019 r.Termin rejestracji:
7 maja 2019 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 29 kwietnia 2019 r.Termin rejestracji:
6 czerwca 2019 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 31 maja 2019 r.Termin rejestracji:
4 lipca 2019 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 27 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:
9 maja 2019 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 29 kwietnia 2019 r.Termin rejestracji:
11 czerwca 2019 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 5 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:
9 lipca 2019 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 3 lipca 2019 r.Termin rejestracji:
21 maja 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 15 maja 2019 r.Termin rejestracji:
17 czerwca 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 11 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:
15 lipca 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 9 lipca 2019 r.Termin rejestracji:
22 sierpnia 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 14 sierpnia 2019 r.Termin rejestracji:
28 maja 2019 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 23 kwietnia 2019 r.Termin rejestracji:
27 czerwca 2019 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 21 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:
30 lipca 2019 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 24 lipca 2019 r.Termin rejestracji:
16 maja 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 10 maja 2019 r.Termin rejestracji:
17 czerwca 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 11 czerwca 2019 r.Termin rejestracji:
18 lipca 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 11 lipca 2019 r.Termin rejestracji:
20 sierpnia 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 13 sierpnia 2019 r.Termin rejestracji:

Ramowy program szkolenia: Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

9:00

Powitanie uczestników szkolenia.

9:15

Blok I:
Co to jest RODO ?

1.   Reforma ram prawnych ochrony danych osobowych w UE
2.   RODO - Kluczowe zmiany
3.   Terytorialny zakres stosowania RODO

Blok II:
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

1.   Dane osobowe
      a) Co jest, a co nie daną osobową ?
      b) Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
2.   Przetwarzanie danych
3.   Profilowanie danych
4.   Pseudonimizacja i anonimizacja danych
5.   Zbiór danych
      a) Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych ?
      b) Omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
6.   Administrator danych i współadministratorzy
7.   Odbiorca danych
8.   Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

Blok III:
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.   Ogólne zasady
      a) Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
      b) Ograniczenie celu
      c) Minimalizacja danych
      d) Prawidłowość
      e) Ograniczenie przechowywania
      f) Poufność i integralność danych
      g) Rozliczalność
2.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
3.   Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Blok IV:
Realizacja obowiązku informacyjnego

1.   O czym informować ?
2.   Wyjątki

Blok V:
Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1.   Prawo do przejrzystości danych
2.   Prawo dostępu do danych
3.   Prawo do sprostowania i usunięcia danych
4.   Prawo do ograniczenia przetwarzania
5.   Prawo do przenoszenia danych
6.   Prawo do sprzeciwu
7.   Prawa związane z profilowaniem danych

12:45

Przerwa obiadowa

13:30

Blok VI:
Obowiązki Administratora Danych

1.   Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy         by default
2.   Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
3.   Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
4.   Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
5.   Zabezpieczenie danych osobowych
      a) stosowanie wewnętrznych polityk
      b) wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
      c) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności                   systemów i usług
      d) zapewnienie ciągłości działania
      e) testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych
6.   Ocena skutków dla ochrony danych
7.   Szacowanie ryzyka

Blok VII:
Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych

1.   Warunki powierzenia danych osobowych
2.   Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane
3.   Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane
4.   Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania

Blok VIII:
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

1.   Administracyjne kary pieniężne
2.   Odpowiedzialność cywilna
3.   Odpowiedzialność karna

Blok IX:
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych - wybrane zagadnienia

1.   Inspektor Ochrony Danych
2.   Nowy organ nadzorczy
3.   Akredytacja i certyfikacja

15:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.Prowadzący szkolenie

Robert Zgarda - Inspektor Ochrony Danych, audytor wiodący ISO/IEC 27001, szkoleniowiec, specjalista w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, informatyk. Absolwent Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie - "Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie". Wyróżnia go nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także metodyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych. Jego zaletą jest multidyscyplinarność, zdobyta podczas kilkuset godzin konsultacji i szkoleń prowadzonych dla przedstawicieli różnych firm i instytucji.

Jacek Siwek - Inspektor Ochrony Danych, doświadczony trener z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych, certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), specjalista w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi (certyfikat PRINCE2 Practitioner) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w dziedzinach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych.

Paweł Czapnik - audytor wewnętrzny, wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji, obecnie Inspektor Ochrony Danych. Szkoleniowiec/wykładowca, audytor wewnętrzny SZBI zgodnego z PN-ISO/IEC 27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz audytowania w/w obszarów. Tematyką bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych zajmuje się od 2008 r. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Realizuje audyty z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz KRI. Współpracuje w tym zakresie między innymi z przedsiębiorstwami, j.s.t. i fundacjami realizującymi projekty dofinansowane z UE. W wolnych chwilach publikuje teksty branżowe z zakresu wpływu RODO na różne dziedziny życia.

Radosław Konopka - certyfikowany trener oraz audytor normy ISO 27001, specjalista w zakresie bezpieczeństwie informacji oraz incydentów w ochronie danych. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Praktyk z wieloletnim stażem w sektorze publicznym wcześniej jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji, teraz jako Inspektor Ochrony Danych. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji”.

Sprawdź terminy tego szkolenia

25 kwietnia 2019 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
25 kwietnia 2019 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
7 maja 2019 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
9 maja 2019 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
14 maja 2019 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
16 maja 2019 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
21 maja 2019 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
23 maja 2019 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
28 maja 2019 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
6 czerwca 2019 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
11 czerwca 2019 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
13 czerwca 2019 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
17 czerwca 2019 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
17 czerwca 2019 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
25 czerwca 2019 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
27 czerwca 2019 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
4 lipca 2019 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
9 lipca 2019 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
11 lipca 2019 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
15 lipca 2019 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
18 lipca 2019 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
25 lipca 2019 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
30 lipca 2019 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
12 sierpnia 2019 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
20 sierpnia 2019 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
22 sierpnia 2019 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
29 sierpnia 2019 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Luxottica Poland Sp. z o.o.
 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
 • Grupa Pracuj sp. z o.o.
 • Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta
 • Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.
 • Powiatowy Urząd Pracy Limanowa
 • Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Polska Agencja Kosmiczna
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej
 • Centrum Kongresowe PLUS Sp z o.o.
 • Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
 • Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej
 • Straż Miejska w Gliwicach
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Walcownia Metali "DZIEDZICE" S.A.
 • Szpital Wojewódzki w Sieradzu
 • Unipharm Holdings Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Medyczny im.Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • URSAPHARM Poland sp. z o.o.
 • Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
 • Izba Skarbowa w Krakowie
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW"
 • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "PRO FAMILIA"
 • Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
 • Imperial Tobacco S.A.
 • Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
 • Sąd Okręgowy w Gliwicach