Ochrona danych osobowych

NOWOŚĆ!
Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

Poziom: Podstawowy

Sprawdź terminy tego szkolenia

6 marca 2018 r.Szczecin,
8 marca 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
15 marca 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
16 marca 2018 r.RzeszówGrein Hotel, al. T. Rejtana 1
19 marca 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
20 marca 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
5 kwietnia 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
6 kwietnia 2018 r.Lublin,
10 kwietnia 2018 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
13 kwietnia 2018 r.Białystok,
17 kwietnia 2018 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
19 kwietnia 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
23 kwietnia 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
26 kwietnia 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
26 kwietnia 2018 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
8 maja 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
11 maja 2018 r.BydgoszczHotel Zawisza, ul. Gdańska 163
14 maja 2018 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
17 maja 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
18 maja 2018 r.Lublin,
22 maja 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
25 maja 2018 r.Szczecin,
28 maja 2018 r.RzeszówGrein Hotel, al. T. Rejtana 1
5 czerwca 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
8 czerwca 2018 r.Białystok,
11 czerwca 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
12 czerwca 2018 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
20 czerwca 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
20 czerwca 2018 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
25 czerwca 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO w zestawieniu z obecnymi przepisami prawa.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja

Zakładane efekty szkolenia

 • Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Uzyskanie wiedzy, jak dostosować organizację do nowych przepisów.
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z danymi osobowymi.
 • Umiejętność współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych.

Wymagania

Zalecana jest podstawowa wiedza dotycząca obecnych przepisów prawa dotycząca ochrony danych osobowych.

Pozostałe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Uczestnicy szkolenia posiadają bezpłatny dostęp do eksperckiego bloga.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.
Jesteśmy członkiem PIFS

Najbliższe terminy


1 marca 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
BRAK MIEJSC Termin rejestracji:
1 marca 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
BRAK MIEJSC Termin rejestracji:
6 marca 2018 r.Termin:
Szczecin, Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 27 lutego 2018 r. Termin rejestracji:
6 marca 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
BRAK MIEJSC Termin rejestracji:
8 marca 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 1 marca 2018 r. Termin rejestracji:
19 marca 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 12 marca 2018 r. Termin rejestracji:
23 kwietnia 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 16 kwietnia 2018 r. Termin rejestracji:
22 maja 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 15 maja 2018 r. Termin rejestracji:
20 czerwca 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 13 czerwca 2018 r. Termin rejestracji:
1 marca 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 22 lutego 2018 r.Termin rejestracji:
17 kwietnia 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 10 kwietnia 2018 r.Termin rejestracji:
14 maja 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 7 maja 2018 r.Termin rejestracji:
2 lipca 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 25 czerwca 2018 r.Termin rejestracji:
15 marca 2018 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 8 marca 2018 r.Termin rejestracji:
19 kwietnia 2018 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 12 kwietnia 2018 r.Termin rejestracji:
17 maja 2018 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 10 maja 2018 r.Termin rejestracji:
25 czerwca 2018 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 18 czerwca 2018 r.Termin rejestracji:
1 marca 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 22 lutego 2018 r.Termin rejestracji:
10 kwietnia 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 4 kwietnia 2018 r.Termin rejestracji:
20 czerwca 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 13 czerwca 2018 r.Termin rejestracji:
6 marca 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 27 lutego 2018 r.Termin rejestracji:
26 kwietnia 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 19 kwietnia 2018 r.Termin rejestracji:
12 czerwca 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 5 czerwca 2018 r.Termin rejestracji:
12 lipca 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 5 lipca 2018 r.Termin rejestracji:
8 marca 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 1 marca 2018 r.Termin rejestracji:
5 kwietnia 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 29 marca 2018 r.Termin rejestracji:
8 maja 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 27 kwietnia 2018 r.Termin rejestracji:
11 czerwca 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 4 czerwca 2018 r.Termin rejestracji:
20 marca 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 13 marca 2018 r.Termin rejestracji:
26 kwietnia 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 19 kwietnia 2018 r.Termin rejestracji:
5 czerwca 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 29 maja 2018 r.Termin rejestracji:

Ramowy program szkolenia: Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

9:00

Powitanie uczestników szkolenia.

9:15

Blok I:
Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

1.   Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych
2.   System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie                     rozporządzenia

Blok II:
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

1.   Dane osobowe
      a) Co jest, a co nie daną osobową ?
      b) Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
2.   Przetwarzanie danych
3.   Profilowanie danych
4.   Pseudonimizacja i anonimizacja danych
5.   Zbiór danych
      a) Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych ?
      b) Omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
6.   Administrator danych osobowych (ADO)
7.   Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
8.   Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
9.   Osoba upoważniona do przetwarzania danych

Blok III:
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.   Ogólne zasady
      a) legalności
      b) celowości
      c) adekwatności
      d) merytorycznej poprawności
      e) ograniczenia czasowego
      f) poufności i integralności danych
      g) rozliczalności
      h) przejrzystości
2.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
3.   Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Blok IV:
Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1.   Prawo do przejrzystości danych
2.   Prawo dostępu do danych
3.   Prawo do sprostowania i usunięcia danych
4.   Prawo do ograniczenia przetwarzania
5.   Prawo do przenoszenia danych
6.   Prawo do sprzeciwu
7.   Prawa związane z profilowaniem danych

12:45

Przerwa obiadowa

13:30

Blok V:
Obowiązki Administratora Danych

1.   Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy         by default
2.   Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
3.   Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
4.   Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
5.   Zabezpieczenie danych osobowych
      a) stosowanie wewnętrznych polityk
      b) wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
      c) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności                   systemów i usług
      d) zapewnienie ciągłości działania
      e) testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych
6.   Ocena skutków dla ochrony danych
7.   Szacowanie ryzyka
8.   Obowiązki ADO wynikające z obecnych przepisów

Blok VI:
Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych

1.   Warunki powierzenia danych osobowych
2.   Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane
3.   Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane
4.   Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania

Blok VII:
Transfer danych do państw trzecich

1.   Transfer danych na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień       ochrony
2.   Transfer danych z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń
3.   Transfer danych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych

Blok VIII:
Środki ochrony prawnej

1.   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
2.   Ochrona prawna przed sądem
3.   Prawo do odszkodowania
4.   Nowy system administracyjnych kar pieniężnych

Blok IX:
Wybrane zagadnienia

1.   Organ nadzorczy
      a) zasady ustanawiania organu nadzorczego
      b) zadania i uprawnienia organu nadzorczego
2.   Kodeksy postępowania i certyfikacja
3.   Założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych

15:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.Prowadzący szkolenie

Robert Zgarda - Administrator bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący ISO/IEC 27001, szkoleniowiec, specjalista w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, informatyk. Absolwent Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie - "Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie". Wyróżnia go nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także metodyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych. Jego zaletą jest multidyscyplinarność, zdobyta podczas kilkuset godzin konsultacji i szkoleń prowadzonych dla przedstawicieli różnych firm i instytucji.

Jacek Siwek - Doświadczony trener z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych, certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), specjalista w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi (certyfikat PRINCE2 Practitioner) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w dziedzinach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych.

Sprawdź terminy tego szkolenia

6 marca 2018 r.Szczecin,
8 marca 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
15 marca 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
16 marca 2018 r.RzeszówGrein Hotel, al. T. Rejtana 1
19 marca 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
20 marca 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
5 kwietnia 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
6 kwietnia 2018 r.Lublin,
10 kwietnia 2018 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
13 kwietnia 2018 r.Białystok,
17 kwietnia 2018 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
19 kwietnia 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
23 kwietnia 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
26 kwietnia 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
26 kwietnia 2018 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
8 maja 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
11 maja 2018 r.BydgoszczHotel Zawisza, ul. Gdańska 163
14 maja 2018 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
17 maja 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
18 maja 2018 r.Lublin,
22 maja 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
25 maja 2018 r.Szczecin,
28 maja 2018 r.RzeszówGrein Hotel, al. T. Rejtana 1
5 czerwca 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
8 czerwca 2018 r.Białystok,
11 czerwca 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
12 czerwca 2018 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
20 czerwca 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
20 czerwca 2018 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
25 czerwca 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.
 • Piotr i Paweł S.A.
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach
 • Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z o.o.
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta
 • Famur S.A.
 • Falk&Ross Group Polska Sp. z o.o.
 • Poczta Polska S.A.
 • Sąd Okręgowy w Gliwicach
 • 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Fabryka Elementów Złącznych S.A.
 • Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "BRÓDNO"
 • Bartolini Air Sp z o.o.
 • Szpital Wojewódzki w Sieradzu
 • Polska Agencja Kosmiczna
 • Muzeum Sztuki w Łodzi
 • QA Solutions Sp. z o.o.
 • Gmina Miasto Jordanów
 • Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta
 • KW S.A. Oddział KWK "Pokój"
 • IFAS SP. Z O.O. SK
 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
 • Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi