Ochrona danych osobowych


Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

Poziom: Podstawowy

Sprawdź terminy tego szkolenia

9 sierpnia 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
20 sierpnia 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
23 sierpnia 2018 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
27 sierpnia 2018 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
10 września 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
11 września 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
17 września 2018 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
24 września 2018 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
27 września 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
1 października 2018 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
8 października 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
18 października 2018 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
22 października 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
23 października 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
29 października 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
5 listopada 2018 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
8 listopada 2018 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
15 listopada 2018 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
19 listopada 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
19 listopada 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
22 listopada 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
26 listopada 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
3 grudnia 2018 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
6 grudnia 2018 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
10 grudnia 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
13 grudnia 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
17 grudnia 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
17 grudnia 2018 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO w zestawieniu z obecnymi przepisami prawa.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja

Zakładane efekty szkolenia

 • Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Uzyskanie wiedzy, jak dostosować organizację do nowych przepisów.
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z danymi osobowymi.
 • Umiejętność współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych.

Wymagania

Zalecana jest podstawowa wiedza dotycząca obecnych przepisów prawa dotycząca ochrony danych osobowych.

Pozostałe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.
Jesteśmy członkiem PIFS

Najbliższe terminy


9 sierpnia 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 6 sierpnia 2018 r. Termin rejestracji:
20 sierpnia 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 14 sierpnia 2018 r. Termin rejestracji:
23 sierpnia 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 17 sierpnia 2018 r. Termin rejestracji:
27 sierpnia 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 23 sierpnia 2018 r. Termin rejestracji:
10 września 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 4 września 2018 r. Termin rejestracji:
11 września 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 5 września 2018 r. Termin rejestracji:
22 października 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 17 października 2018 r. Termin rejestracji:
19 listopada 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 13 listopada 2018 r. Termin rejestracji:
10 grudnia 2018 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 4 grudnia 2018 r. Termin rejestracji:
27 sierpnia 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 23 sierpnia 2018 r.Termin rejestracji:
1 października 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 27 września 2018 r.Termin rejestracji:
8 listopada 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 6 listopada 2018 r.Termin rejestracji:
6 grudnia 2018 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 4 grudnia 2018 r.Termin rejestracji:
8 października 2018 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 2 października 2018 r.Termin rejestracji:
19 listopada 2018 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 13 listopada 2018 r.Termin rejestracji:
17 grudnia 2018 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 11 grudnia 2018 r.Termin rejestracji:
17 września 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 11 września 2018 r.Termin rejestracji:
18 października 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 12 października 2018 r.Termin rejestracji:
15 listopada 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 9 listopada 2018 r.Termin rejestracji:
17 grudnia 2018 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 11 grudnia 2018 r.Termin rejestracji:
23 sierpnia 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 17 sierpnia 2018 r.Termin rejestracji:
24 września 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 18 września 2018 r.Termin rejestracji:
5 listopada 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 29 października 2018 r.Termin rejestracji:
3 grudnia 2018 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 27 listopada 2018 r.Termin rejestracji:
9 sierpnia 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 6 sierpnia 2018 r.Termin rejestracji:
10 września 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 4 września 2018 r.Termin rejestracji:
23 października 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 17 października 2018 r.Termin rejestracji:
22 listopada 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 16 listopada 2018 r.Termin rejestracji:
20 sierpnia 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 14 sierpnia 2018 r.Termin rejestracji:
27 września 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 21 września 2018 r.Termin rejestracji:
29 października 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 23 października 2018 r.Termin rejestracji:
26 listopada 2018 r.Termin:
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 20 listopada 2018 r.Termin rejestracji:

Ramowy program szkolenia: Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

9:00

Powitanie uczestników szkolenia.

9:15

Blok I:
Co to jest RODO ?

1.   Reforma ram prawnych ochrony danych osobowych w UE
2.   RODO - Kluczowe zmiany
3.   Terytorialny zakres stosowania RODO

Blok II:
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

1.   Dane osobowe
      a) Co jest, a co nie daną osobową ?
      b) Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
2.   Przetwarzanie danych
3.   Profilowanie danych
4.   Pseudonimizacja i anonimizacja danych
5.   Zbiór danych
      a) Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych ?
      b) Omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
6.   Administrator danych i współadministratorzy
7.   Odbiorca danych
8.   Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

Blok III:
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.   Ogólne zasady
      a) Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
      b) Ograniczenie celu
      c) Minimalizacja danych
      d) Prawidłowość
      e) Ograniczenie przechowywania
      f) Poufność i integralność danych
      g) Rozliczalność
2.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
3.   Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Blok IV:
Realizacja obowiązku informacyjnego

1.   O czym informować ?
2.   Wyjątki

Blok V:
Uprawnienia osób, których dane dotyczą

1.   Prawo do przejrzystości danych
2.   Prawo dostępu do danych
3.   Prawo do sprostowania i usunięcia danych
4.   Prawo do ograniczenia przetwarzania
5.   Prawo do przenoszenia danych
6.   Prawo do sprzeciwu
7.   Prawa związane z profilowaniem danych

12:45

Przerwa obiadowa

13:30

Blok VI:
Obowiązki Administratora Danych

1.   Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy         by default
2.   Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
3.   Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
4.   Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
5.   Zabezpieczenie danych osobowych
      a) stosowanie wewnętrznych polityk
      b) wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych
      c) zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności                   systemów i usług
      d) zapewnienie ciągłości działania
      e) testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych
6.   Ocena skutków dla ochrony danych
7.   Szacowanie ryzyka

Blok VII:
Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych

1.   Warunki powierzenia danych osobowych
2.   Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane
3.   Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane
4.   Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania

Blok VIII:
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

1.   Administracyjne kary pieniężne
2.   Odpowiedzialność cywilna
3.   Odpowiedzialność karna

Blok IX:
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych - wybrane zagadnienia

1.   Inspektor Ochrony Danych
2.   Nowy organ nadzorczy
3.   Akredytacja i certyfikacja

15:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.Prowadzący szkolenie

Robert Zgarda - Administrator bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący ISO/IEC 27001, szkoleniowiec, specjalista w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, informatyk. Absolwent Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie - "Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie". Wyróżnia go nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także metodyczne przygotowanie do prowadzenia szkoleń. Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych. Jego zaletą jest multidyscyplinarność, zdobyta podczas kilkuset godzin konsultacji i szkoleń prowadzonych dla przedstawicieli różnych firm i instytucji.

Jacek Siwek - Doświadczony trener z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych, certyfikowany administrator systemów Red Hat Linux (RHCSA), specjalista w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi (certyfikat PRINCE2 Practitioner) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w dziedzinach: ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji, administracja oraz wdrażanie systemów informatycznych.

Sprawdź terminy tego szkolenia

9 sierpnia 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
20 sierpnia 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
23 sierpnia 2018 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
27 sierpnia 2018 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
10 września 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
11 września 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
17 września 2018 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
24 września 2018 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
27 września 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
1 października 2018 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
8 października 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
18 października 2018 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
22 października 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
23 października 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
29 października 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
5 listopada 2018 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
8 listopada 2018 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
15 listopada 2018 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A
19 listopada 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
19 listopada 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
22 listopada 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
26 listopada 2018 r.GdańskHotele Dal, ul. Czarny Dwór 4
3 grudnia 2018 r.WarszawaCentrum Konferencyjne AS-BUD, Al. Jerozolimskie 81
6 grudnia 2018 r.KrakówVanilla Aparthotel, ul. Bobrzyńskiego 33
10 grudnia 2018 r.KatowiceHotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A
13 grudnia 2018 r.WrocławBoutique Hotel's, ul. Kwiska 1/3
17 grudnia 2018 r.ŁódźBoutique Hotel’s III, al. Piłsudskiego 10/14
17 grudnia 2018 r.PoznańCentrum Szkoleniowe OMEGA, ul. Dąbrowskiego 79A

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Caritas Diecezji Sosnowieckiej
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Nysa"
 • Związek Kynologiczny w Polsce Oddzial w Łodzi
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Centrum Kongresowe PLUS Sp z o.o.
 • PZU Pomoc S.A.
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
 • Cognor Holding SA
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach
 • QA Solutions Sp. z o.o.
 • KW S.A. Oddział KWK "Pokój"
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
 • Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o. o.
 • Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o.o.
 • PROIDEA Sp. z o.o.
 • Luxottica Poland Sp. z o.o.
 • REAC Poland Sp. z o.o.
 • American Heart of Poland S.A.
 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Rettig Heating Sp. z o.o.
 • Teatr "Łaźnia Nowa" w Krakowie
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
 • JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
 • Piotr i Paweł S.A.
 • Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
 • Mr Hamburger S.A.
 • Centrozłom Wrocław S.A.
 • Uniwersytet Medyczny im.Piastów Śląskich we Wrocławiu