Ochrona danych osobowych

+48 503 838 386Kontakt telefoniczny:

Zobacz także


Kompleksowy program zarządzania jakością

Dążenie do jak najwyższej jakości świadczonych przez Proxymo Sp. z o.o. usług to ciągły proces. Cel jaki stawiamy sobie w tym obszarze rozwoju naszej organizacji, to 100% satysfakcja naszych klientów. Stąd też nazwa naszego autorskiego programu kompleksowego zarządzania jakością – SATYSFAKCJA 100%.

Program obejmuje wszystkie świadczone przez Proxymo Sp. z o.o. usługi i obszary działania, w tym usługi szkoleniowe. Pozwala na stałe monitorowanie zadań, które prowadzą do realizacji kluczowych dla nas celów:

  • Zapewnienie optymalnych i komfortowych warunków szkolenia – korzystamy tylko z sprawdzonych dostawców usług cateringowych oraz z sal szkoleniowych o najwyższych standardach wyposażenia oraz dostępności.
  • Transparentność działania i zarządzania – warunki uczestnictwa w naszych szkoleniach są przejrzyste i jasno komunikowane klientom. Procedura realizacji usługi szkoleniowej, umowy i zgłoszenia to proste dokumenty nie zawierające skomplikowanych zapisów.
  • Wartościowe treści i kompetentni trenerzy – sprawdzone, zawsze zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami programy szkoleniowe na kilku poziomach zaawansowania pozwalają na dopasowanie do aktualnych potrzeb klienta jednocześnie oferując dalszą ścieżkę rozwoju.

Realizując założenia naszego programu chcemy mieć pewność, iż używamy właściwych narzędzi. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedury dotyczące usług szkoleniowych w oparciu o Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0) sygnowany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych, największą w Polsce organizację branżową zrzeszającą firmy świadczące usługi szkoleniowo-rozwojowe, której członkiem jest także Proxymo Sp. z o.o.

SUS 2.0. określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmą oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług. W celu potwierdzenia stosowania powyższego Standardu firma Proxymo Sp. z o.o. poddała się audytowi certyfikującemu SUS 2.0., który został przeprowadzony przez niezależną organizację certyfikującą – DEKRA Certification. Pozytywny wynik audytu potwierdza otrzymany przez nas certyfikat (link).

Nasza firma została również zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem: 2.12/00193/2016.

Dbając o najwyższą jakość oferowanych przez nas usług i pełną satysfakcję naszych Klientów, zgłosiliśmy się do Programu "Firma z zasadami". Program jest dedykowany wszystkim przedsiębiorcom, którym bliska jest idea budowy solidnych podstaw biznesu dającego satysfakcję i co ważne – gwarancję wzrostu i zysku z zainwestowanego czasu i kapitału. To przestrzeń dla wszystkich, którzy w swoim działaniu kierują się dobrem, szacunkiem do drugiego człowieka, uczciwością i lojalnością.
Baza „firm z zasadami” to przyjazne środowisko biznesowe skupiające przedsiębiorców, którzy w swoim działaniu utożsamiają się z wartościami Programu i wspólnie z innymi przedsiębiorcami chcą współuczestniczyć w rozwoju pozytywnego środowiska.

Ramy programu zarzadzania jakością SATYSFAKCJA 100% w Proxymo Sp. z o.o. określają:

Zadowolenie i pełna satysfakcja klientów z naszych usług jest nadrzędnym celem naszej działalności. Dążymy do utrzymania jak najwyższych standardów usług szkoleniowych. Twoja pełna satysfakcja z świadczonych przez nas usług jest dla nas najważniejsza, dlatego przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej zachęcamy do kontaktu telefonicznego z opiekunem szkolenia: Tel: +48 503 838 386.