Ochrona danych osobowych

Start -> Szkolenia -> Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych

Zamówienie szkolenia

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz rejestracyjny on-line. Formularz rejestracji na szkolenie można także poprać w formacie PDF, wypełnić i wysłać na adres e-mail: szkolenia@proxymo.pl.

Certyfikaty

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Certyfikat określa wymiar godzinowy szkolenia oraz program szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres: szkolenia@proxymo.pl. Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłaty.

Wyżywienie

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom standardowe wyżywienie w postaci bufetu kawowego oraz obiadu. W przypadku specjalnych dietetycznych lub zdrowotnych wymagań żywieniowych, prosimy o poinformowanie Orgnizatora z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem.

Promocje i rabaty

Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.

Opieka poszkoleniowa

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej. Dostęp do materiałów jest bezpłatny i nieograniczony czasowo.
Uczestnikom szkolenia oferujemy także bezpłatny dostęp do eksperckiego bloga, na którym publikujemy porady i wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych.
Po każdym szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe. W przypadku jakiekolwiek wątpliwości lub pytań związanych z tematyką odbytego szkolenia można skontaktować się drogą mailową z trenerem prowadzącym szkolenie.

Sprawdź terminarz szkoleń+48 503 838 386Kontakt telefoniczny:


Jesteśmy członkiem PIFS
Jesteśmy wpisani do RIS

Wpis nr 2.12/00193/2016 w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW"
 • Sąd Okręgowy w Gliwicach
 • Urząd Miejski w Czchowie
 • Polska Agencja Kosmiczna
 • Termy Cieplickie Sp. z o.o.
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
 • PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
 • IFAS SP. Z O.O. SK
 • Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach
 • Związek Kynologiczny w Polsce Oddzial w Łodzi
 • Walcownia Metali "DZIEDZICE" S.A.
 • Muzeum Miasta Gdyni
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Imperial Tobacco S.A.
 • "ALWERNIA" S.A.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski
 • Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
 • Techniczne Zakłady Naukowe
 • Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
 • Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy
 • Gmina Zawiercie
 • Mangata Holding S.A.
 • Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta