Ochrona danych osobowych

Start -> Szkolenia -> Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych

Zamówienie szkolenia

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz rejestracyjny on-line. Formularz rejestracji na szkolenie można także poprać w formacie PDF, wypełnić i wysłać na adres e-mail: szkolenia@proxymo.pl.

Certyfikaty

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Certyfikat określa wymiar godzinowy szkolenia oraz program szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres: szkolenia@proxymo.pl. Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłaty.

Wyżywienie

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom standardowe wyżywienie w postaci bufetu kawowego oraz obiadu. W przypadku specjalnych dietetycznych lub zdrowotnych wymagań żywieniowych, prosimy o poinformowanie Orgnizatora z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem.

Promocje i rabaty

Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.

Opieka poszkoleniowa

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej. Dostęp do materiałów jest bezpłatny i nieograniczony czasowo.
Po każdym szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe. W przypadku jakiekolwiek wątpliwości lub pytań związanych z tematyką odbytego szkolenia można skontaktować się drogą mailową z trenerem prowadzącym szkolenie.

Sprawdź terminarz szkoleń+48 503 838 386Kontakt telefoniczny:


Jesteśmy członkiem PIFS
Jesteśmy wpisani do RIS

Wpis nr 2.12/00193/2016 w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Grupa Pracuj sp. z o.o.
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z o.o.
 • Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
 • Politechnika Koszalińska
 • Jednostka Wojskowa Nr 5350 w Świętoszowie
 • Zakłady Chemiczne "ORGANIKA-AZOT" SA
 • AFRISO Sp. z o.o.
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
 • Centrozłom Wrocław S.A.
 • Luvena S.A.
 • Bank Zachodni WBK SA
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Zepter IT Sp. z o.o.
 • KW S.A. Oddział KWK "Pokój"
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
 • Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
 • PZU Pomoc S.A.
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • Związek Kynologiczny w Polsce Oddzial w Łodzi
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Narodowe Centrum Nauki
 • NYSAGAZ Sp. z o.o.
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej
 • Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta