Ochrona danych osobowych

Start -> Szkolenia -> Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych

Zamówienie szkolenia

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz rejestracyjny on-line. Formularz rejestracji na szkolenie można także poprać w formacie PDF, wypełnić i wysłać na adres e-mail: szkolenia@proxymo.pl.

Certyfikaty

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Certyfikat określa wymiar godzinowy szkolenia oraz program szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres: szkolenia@proxymo.pl. Organizator będzie potwierdzał fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, a szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłaty.

Wyżywienie

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom standardowe wyżywienie w postaci bufetu kawowego oraz obiadu. W przypadku specjalnych dietetycznych lub zdrowotnych wymagań żywieniowych, prosimy o poinformowanie Orgnizatora z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem.

Promocje i rabaty

Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.

Opieka poszkoleniowa

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej. Dostęp do materiałów jest bezpłatny i nieograniczony czasowo.
Po każdym szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe. W przypadku jakiekolwiek wątpliwości lub pytań związanych z tematyką odbytego szkolenia można skontaktować się drogą mailową z trenerem prowadzącym szkolenie.

Sprawdź terminarz szkoleń+48 503 838 386Kontakt telefoniczny:


Jesteśmy członkiem PIFS
Jesteśmy wpisani do RIS

Wpis nr 2.12/00193/2016 w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Luvena S.A.
 • PGE Energia Odnawialna S.A.
 • ID Logistics Polska S.A.
 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
 • Straż Miejska w Gliwicach
 • WEIR MINERALS Sp. z o.o.
 • Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
 • JSW Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o.
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
 • "ALWERNIA" S.A.
 • DAGMA Sp. z o.o.
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy
 • Hispano-Suiza Polska Sp. z o.o.
 • Politechnika Koszalińska
 • Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.
 • Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
 • Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o.
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Neptis S.A.
 • Techniczne Zakłady Naukowe
 • Caritas Diecezji Sosnowieckiej
 • Mangata Holding S.A.
 • Gmina Miejska Kraków
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie