Ochrona danych osobowych

+48 503 838 386Kontakt telefoniczny:

Zobacz także


Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i implementacji dokumentów wymaganych podczas przetwarzania danych osobowych.

Oferujemy przygotowanie następującej dokumentacji:

  • Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych
  • Polityka Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa Danych Osobowych
  • Polityka Zarządzania Ryzykiem
  • Procedury określające sposób realizacji poszczególnych zadań z zakresu ochrony danych osobowych wynikających z przepisów prawa
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Oświadczenia dotyczące właściwej realizacji przepisów RODO
  • Wzorce niezbędnych ewidencji/rejestrów do przetwarzania danych osobowych oraz wsparcie przy ich implementacji, np. rejestr czynności przetwarzania danych
  • Dokumentacja pracownicza, m.in. dodatkowy zakres obowiązków pracownika przetwarzającego dane osobowe
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. klauzule informacyjne, klauzule zgód itp.