Ochrona danych osobowych

+48 503 838 386Kontakt telefoniczny:

Zobacz także


Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany przygotować oraz wdrożyć dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych.
Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i implementacji dokumentów wymaganych podczas przetwarzania danych osobowych.

Oferujemy przygotowanie następującej dokumentacji:

  • Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Oświadczenia dotyczące właściwej realizacji przepisów u.o.d.o.
  • Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Dokumentacja pracownicza, m.in. dodatkowy zakres obowiązków pracownika przetwarzającego dane osobowe
  • Wnioski rejestracyjne zbiorów danych osobowych
  • Inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. klauzule informacyjne, klauzule zgód, powołanie na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji itp.