Ochrona danych osobowych

Start -> Szkolenia otwarte i zamknięte

Szkolenia

Kluczem do stworzenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych jest stałe podnoszenie wiedzy i świadomości osób przetwarzających dane osobowe w organizacjach. Szeroki zakres aktualnie obowiązujących regulacji prawnych sprawia, że koniecznym staje się dostarczanie działań edukacyjnych, które w skuteczny sposób zapewnią wzrost bezpieczeństwa danych osobowych w firmach i instytucjach.
Identyfikując trudności i zagrożenia w tym obszarze, firma Proxymo bazując na wieloletnim doświadczeniu stworzyła ofertę efektywnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym dedykowane są dla obecnych i przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, kadry kierowniczej, jak również dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych.



Sprawdź terminarz szkoleń otwartych


Dlaczego my ?

 • Doświadczony zespół trenerów
 • Wysoki standard sal
 • 4,8 na 5 - ocena z ankiet
 • Konsultacje po szkoleniu

Szkolenia otwarte

 • dla pracowników delegowanych przez firmę, jak i osób indywidualnych
 • małe grupy od 4 do 25 osób, co zapewnia komfort pracy indywidualnej
 • z góry ustalony program
 • dogodne godziny szkoleń

Szkolenia zamknięte

 • realizowane na zamówienie dla grupy pracowników danej firmy
 • czas, miejsce i termin szkolenia dostosowane do preferencji Klienta
 • program modyfikowany według potrzeb Klienta
 • cena ustalana indywidualnie dla każdego Klienta (za całą grupę)

Wybierz NOWOŚĆ!!! Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

Całodzienne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych uwzględniające zmiany wynikające z wejścia w życie europejskiego rozporządzenia (RODO).Omawiane przepisy prawa przekazywane są w sposób przystępny,odzwierciedlony praktycznymi przykładami,które pozwalają lepiej zrozumieć oraz przyswoić krajowe i unijne regulacje w zakresie ochronydanych osobowych. Szkolenie skierowane jest do osób,które na codzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.


Wybierz NOWOŚĆ!!! Kurs Inspektorów Ochrony Danych (dawniej ABI)

Szkolenie skierowane jest do obecnych ABI oraz przyszłych IOD, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych,jak również samych ADO. Celem 16h kursu jest wdrożenie uczestników szkolenia do nowego porządku prawnego wprowadzanego unijnąr eformą przepisów(RODO). Uczestnicy zdobędą lub zaktualizują wiedzę niezbędną do pełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w organizacji. Na szkoleniu teoria przenika się z praktyką dzięki licznym przykładom.


Wybierz NOWOŚĆ!!! Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych (dawniej ABI)

Warsztaty skierowane są do przyszłych Inspektorów Ochrony Danych oraz obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, kadry kierowniczej oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w swoich organizacjach. Uczestnicy warsztatów identyfikują kluczowe problemy oraz analizują możliwe rozwiązania sytuacji przedstawionych w studium przypadku.


Wybierz Kurs Administratorów Systemów Informatycznych

Kurs dedykowany jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę lub podnieść kwalifikacje w obszarze ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Od kursantów wymagana jest podstawowa znajomość przepisów o ochronie danych osobowych oraz doświadczenie lub zainteresowanie tematyką związaną z administrowaniem systemami informatycznymi.


Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Mangata Holding S.A.
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Urząd Miejski w Łęczycy
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy
 • POLWAX S.A.
 • Famur S.A.
 • Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce
 • Politechnika Koszalińska
 • REAC Poland Sp. z o.o.
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej
 • URSAPHARM Poland sp. z o.o.
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • T-Systems Polska Sp. z o.o.
 • Jednostka Wojskowa Nr 5350 w Świętoszowie
 • 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Armatoora S.A.
 • Poczta Polska S.A.
 • Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach
 • Union Knopf Polska Sp.z o.o.
 • Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki