Ochrona danych osobowych

Start -> Szkolenia otwarte i zamknięte

Szkolenia

Kluczem do stworzenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych jest stałe podnoszenie wiedzy i świadomości osób przetwarzających dane osobowe w organizacjach. Szeroki zakres aktualnie obowiązujących regulacji prawnych sprawia, że koniecznym staje się dostarczanie działań edukacyjnych, które w skuteczny sposób zapewnią wzrost bezpieczeństwa danych osobowych w firmach i instytucjach.
Identyfikując trudności i zagrożenia w tym obszarze, firma Proxymo bazując na wieloletnim doświadczeniu stworzyła ofertę efektywnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym dedykowane są dla obecnych i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD), kadry kierowniczej, jak również dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych.Sprawdź terminarz szkoleń otwartych


Dlaczego my ?

 • Doświadczony zespół trenerów
 • Wysoki standard sal
 • 4,8 na 5 - ocena z ankiet
 • Konsultacje po szkoleniu

Szkolenia otwarte

 • dla pracowników delegowanych przez firmę, jak i osób indywidualnych
 • małe grupy od 4 do 25 osób, co zapewnia komfort pracy indywidualnej
 • z góry ustalony program
 • dogodne godziny szkoleń

Szkolenia zamknięte

 • realizowane na zamówienie dla grupy pracowników danej firmy
 • czas, miejsce i termin szkolenia dostosowane do preferencji Klienta
 • program modyfikowany według potrzeb Klienta
 • cena ustalana indywidualnie dla każdego Klienta (za całą grupę)

Wybierz NOWOŚĆ!!! Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

Całodzienne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych uwzględniające zmiany wynikające z wejścia w życie europejskiego rozporządzenia (RODO).Omawiane przepisy prawa przekazywane są w sposób przystępny,odzwierciedlony praktycznymi przykładami,które pozwalają lepiej zrozumieć oraz przyswoić krajowe i unijne regulacje w zakresie ochronydanych osobowych. Szkolenie skierowane jest do osób,które na codzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.


Wybierz NOWOŚĆ!!! Kurs Inspektorów Ochrony Danych (dawniej ABI)

Szkolenie skierowane jest do obecnych ABI oraz przyszłych IOD, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych,jak również samych ADO. Celem 16h kursu jest wdrożenie uczestników szkolenia do nowego porządku prawnego wprowadzanego unijnąr eformą przepisów(RODO). Uczestnicy zdobędą lub zaktualizują wiedzę niezbędną do pełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w organizacji. Na szkoleniu teoria przenika się z praktyką dzięki licznym przykładom.


Wybierz NOWOŚĆ!!! Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych (dawniej ABI)

Warsztaty skierowane są do przyszłych Inspektorów Ochrony Danych oraz obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, kadry kierowniczej oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w swoich organizacjach. Uczestnicy warsztatów identyfikują kluczowe problemy oraz analizują możliwe rozwiązania sytuacji przedstawionych w studium przypadku.


Wybierz NOWOŚĆ!!! Kompendium Inspektorów Ochrony Danych

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak również bardziej doświadczonych w tematyce ochrony danych osobowych, jednocześnie zainteresowanych kompleksowym i rozszerzonych przygotowaniem do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Kompendium to intensywne 4 dniowe szkolenie dające gruntowną wiedzę i praktyczne przygotowanie zarówno do pełnienia funkcji IOD, jak i do samodzielnego stworzenia systemu ochrony danych osobowych w organizacji. Bogaty program, różnorodność ćwiczeń i zajęć praktycznych przekłada się na zdobycie kompetencji, które pozwolą w sposób efektywny pełnić funkcję IOD w organizacji. Zdobyte kompetencje potwierdzi egzamin, do którego można przystąpić na zakończenie szkolenia.


Wybierz Kurs Administratorów Systemów Informatycznych

Kurs dedykowany jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę lub podnieść kwalifikacje w obszarze ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Od kursantów wymagana jest podstawowa znajomość przepisów o ochronie danych osobowych oraz doświadczenie lub zainteresowanie tematyką związaną z administrowaniem systemami informatycznymi.


Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Falk&Ross Group Polska Sp. z o.o.
 • Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o.
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Zakłady Przemysłu Cukierniczego "SKAWA" S.A.
 • Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
 • Rettig Heating Sp. z o.o.
 • Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.
 • Szpital Wojewódzki w Sieradzu
 • Caritas Diecezji Sosnowieckiej
 • 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Multicert s.c
 • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
 • Zepter IT Sp. z o.o.
 • Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • Urząd Miejski w Łęczycy
 • Politechnika Koszalińska
 • Miasto Szklarska Poręba
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Centrum Kongresowe PLUS Sp z o.o.
 • Mangata Holding S.A.
 • Sąd Okręgowy w Gliwicach
 • QA Solutions Sp. z o.o.
 • Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
 • Muzeum Sztuki w Łodzi