Ochrona danych osobowych

Start -> Szkolenia otwarte i zamknięte

Szkolenia

Kluczem do stworzenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych jest stałe podnoszenie wiedzy i świadomości osób przetwarzających dane osobowe w organizacjach. Szeroki zakres aktualnie obowiązujących regulacji prawnych sprawia, że koniecznym staje się dostarczanie działań edukacyjnych, które w skuteczny sposób zapewnią wzrost bezpieczeństwa danych osobowych w firmach i instytucjach.
Identyfikując trudności i zagrożenia w tym obszarze, firma Proxymo bazując na wieloletnim doświadczeniu stworzyła ofertę efektywnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenia zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym dedykowane są dla obecnych i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD), kadry kierowniczej, jak również dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych osobowych.Sprawdź terminarz szkoleń otwartych


Dlaczego my ?

 • Doświadczony zespół trenerów
 • Wysoki standard sal
 • 4,8 na 5 - ocena z ankiet
 • Konsultacje po szkoleniu

NOWOŚĆ RODO w branży e-commerce

Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych w e-commerce, omówienie dokumentacji wymaganej przez RODO, a także analizę stosowanych w e-commerce rozwiązań marketingowych z punktu widzenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych.


NOWOŚĆ RODO w rekrutacji i zatrudnieniu

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów personalnych: rekruterów, specjalistów ds. kadr i płac, specjaliści ds. szkoleń. Uczestnicy szkolenia uzyskują więdzę pozwalającą na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji i zatrudnienia do wymogów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).


NOWOŚĆ RODO w IT

Szkolenie dedykowane jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę lub podnieść kwalifikacje w obszarze ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Od kursantów wymagana jest podstawowa znajomość przepisów o ochronie danych osobowych oraz doświadczenie lub zainteresowanie tematyką związaną z administrowaniem systemami informatycznymi.


Praktycznie o RODO - unijna reforma przepisów

Całodzienne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych uwzględniające zmiany wynikające z wejścia w życie europejskiego rozporządzenia (RODO).Omawiane przepisy prawa przekazywane są w sposób przystępny,odzwierciedlony praktycznymi przykładami,które pozwalają lepiej zrozumieć oraz przyswoić krajowe i unijne regulacje w zakresie ochronydanych osobowych. Szkolenie skierowane jest do osób,które na codzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.


Kurs Inspektorów Ochrony Danych (dawniej ABI)

Kurs Inspektorów Ochrony Danych skierowany jest do obecnych jak i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD/DPO), osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób przetwarzających dane osobowe, jak również przedstawicieli Administratora Danych. Uczestnicy kursu będą mogli zdobyć lub zaktualizować wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji IOD/DPO, a przede wszystkim dowiedzieć się w jaki sposób spełnić prawne obowiązki związane z ochroną danych osobowych w organizacji. Kurs prowadzony jest przez doświadczonych praktyków, dzięki temu poprzez liczne praktyczne przykłady tematyka ochrony danych osobowych staję się dla uczestników kursu bardziej zrozumiała i przystępna.


Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych (dawniej ABI)

Warsztaty skierowane są do przyszłych Inspektorów Ochrony Danych oraz obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, kadry kierowniczej oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w swoich organizacjach. Uczestnicy warsztatów identyfikują kluczowe problemy oraz analizują możliwe rozwiązania sytuacji przedstawionych w studium przypadku.


Kompendium Inspektorów Ochrony Danych

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak również bardziej doświadczonych w tematyce ochrony danych osobowych, jednocześnie zainteresowanych kompleksowym i rozszerzonych przygotowaniem do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Kompendium to intensywne 4 dniowe szkolenie dające gruntowną wiedzę i praktyczne przygotowanie zarówno do pełnienia funkcji IOD, jak i do samodzielnego stworzenia systemu ochrony danych osobowych w organizacji. Bogaty program, różnorodność ćwiczeń i zajęć praktycznych przekłada się na zdobycie kompetencji, które pozwolą w sposób efektywny pełnić funkcję IOD w organizacji. Zdobyte kompetencje potwierdzi egzamin, do którego można przystąpić na zakończenie szkolenia.


Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Union Knopf Polska Sp.z o.o.
 • Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń" w Krzeszowicach
 • Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
 • Termy Cieplickie Sp. z o.o.
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Grupa Pracuj sp. z o.o.
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
 • Valvex S.A.
 • "ALWERNIA" S.A.
 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.
 • Fabryka Elementów Złącznych S.A.
 • Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Zakłady Aparatury Chemicznej "CHEMET" S.A.
 • FERREX Sp. z o.o.
 • OPTIDATA Sp. z o.o.
 • Centrozłom Wrocław S.A.
 • Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
 • Związek Komunalny Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice
 • Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z o.o.
 • Straż Miejska w Gliwicach
 • Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Unipharm Holdings Sp. z o.o.
 • RAMB Sp. z o.o.
 • QA Solutions Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Moszczenica
 • Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.