Kierunek RODO

Przepraszam,  # którędy do RODO ? W dniu publikacji tego artykułu, liczniki który znajdziemy na stronie GIODO będzie pokazywał niewiele ponad 300 dni do RODO. Mniej niż rok, na rozwianie wielu wątpliwości które narastają wokół skutecznego wdrożenia RODO i dokumentowania zgodnego z prawem postępowania przez Administratorów Danych Osobowych w tym...

Konferencja w Gorzowie. Relacja!

Konferencja RODO w Gorzowie Wielkopolskim. Zapraszamy na relację. Wyzwania stojące przed sektorem publicznym oraz prywatnym w związku ze zbliżającym się wejściem w życie RODO, postępem technologicznym oraz nowymi zagrożeniami pojawiającymi się w cyfrowej rzeczywistości były myślą przewodnią dwudniowego spotkania zorganizowanego przez Miasto Gorzów Wielkopolski z firmą Proxymo. Konferencja  miała miejsce...

Małopolski Dzień Uczenia się – Inspektor Ochrony Danych zawód przyszłości

Małopolski Dzień Uczenia się z Proxymo ! Z przyjemnością informujemy, że firma Proxymo włącza się w akcję  Małopolski Dzień Uczenia się 2017 realizowaną z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Każdy może zrobić karierę”. W ramach akcji zapraszamy na bezpłatne, indywidualne konsultacje online „Inspektor Ochrony...

GIODO, a proces realizacji zamówień publicznych

GIODO  2016 odpowiedź na pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych W opinii GIODO z  23.09.2016 DOLiS-035-2163/16 przekazywanie danych osobowych pracowników przez wykonawcę kontraktu do zamawiającego na potrzeby weryfikacji oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego narusza ich prawo do ochrony danych osobowych. W odpowiedzi GIODO na pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych mogliśmy przeczytać: W...

Uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający wdrożenie SUS 2.0

Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych – Certyfikat Proxymo Sp. z o.o. opracowała i wdrożyła procedury dotyczące usług szkoleniowych w oparciu o Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0). SUS 2.0. określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmą oraz...

Rekrutacja a ochrona danych osobowych – część II

Rekrutacja a ochrona danych osobowych – w kolejnej części artykułu  poruszone zostaną m.in. kwestie dot. postępowania z CV bez wyrażonej zgody, a także odpowiemy sobie na pytanie, czy pracodawca może żądać od kandydata zdjęcia.  Wyjaśnimy także, czy przyszły pracodawca może żądać od aplikanta referencji czy też zaświadczenia o niekaralności. CV bez...

Rekrutacja a ochrona danych osobowych – część I

Rekrutacja pracowników jest procesem stosunkowo złożonym, który nierozerwalnie wiąże się ze zbieraniem dużej ilości informacji, w tym danych osobowych, dotyczących osób ubiegających się o pracę. Skoro rekrutacja wiąże się z przetwarzaniem danych kandydatów do pracy, osoby zajmujące się tym procesem powinny m.in. pamiętać o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.  ...

Kopiowanie dokumentów tożsamości

Kopiowanie dokumentów tożsamości stało się dość powszechne. Bardzo często spotykamy się z kserowaniem tychże dokumentów przez banki, pracodawców, dostawców usług telekomunikacyjnych czy też firmy zajmujące się wynajmem sprzętu sportowego. Niestety nadal wiele osób nie zastanawia się, czy żądanie skserowania dokumentu tożsamości jest w pełni uzasadnione i jakie to może nieść za...

Czy warto powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji ?

Wielu administratorów danych osobowych zastanawia się, czy warto powołać administratora bezpieczeństwa informacji ? Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. w znaczący sposób przyczyniła się do określenia pozycji i znaczenia administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w jednostce organizacyjnej. W poprzednim stanie prawnym sposób pełnienia...