Ochrona danych osobowych

Wsparcie doradcze dla Administratorów Danych Osobowych

Oferujemy stałe, merytoryczne wsparcie dla Administratorów Danych Osobowych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, prowadzone przez dedykowanych specjalistów firmy Proxymo.

W ramach usługi proponujemy:

  • stały dostęp do specjalistycznej wiedzy
  • kompleksową pomoc w organizacji procesów przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych
  • optymalizację funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych w organizacji
  • przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych
  • przeprowadzanie regularnych audytów oraz oceny zgodności systemu ochrony danych osobowych z przepisami prawa oraz stanem faktycznym
  • wsparcie przy prowadzeniu aktualnego rejestru zbiorów danych osobowych oraz bieżąca aktualizacja wniosków rejestracyjnych do GIODO
  • pomoc związaną z prowadzeniem dokumentacji ochrony danych osobowych
  • wsparcie podczas prowadzenia korespondencji z GIODO
  • udzielanie konsultacji oraz sporządzanie opinii w zakresie ochrony danych osobowych.
Oferujemy także pełne przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Zapraszamy do kontaktu, w celu uzyskania szczegółów dotyczącej oferty.