Ochrona danych osobowych


NOWOŚĆ RODO w IT

Poziom: Podstawowy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych. Uczestnicy otrzymają wiedzę, wsparcie i narzędzia, które pomogą im realizować procesy IT tak, by wspierały ich organizacje w spełnieniu wymogów określonych w RODO.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do administratorów systemów informatycznych (ASI), osób administrujących danymi osobowymi, osób pełniących rolę Inspektorów Ochrony Danych (IOD), a także osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja
 • Elementy warsztatowe

Zakładane efekty szkolenia

 • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności, które ułatwią im realizację zadań związanych z administrowaniem systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe.
 • Uczestnicy będą wiedzieli, które wymagania Normy ISO 27001 odpowiadają najlepiej za wymogi RODO i będą znali wskazówki wdrożeniowe.
 • Uczestnicy poznają inne źródła normatywne wspomagające projektowanie procesów IT (COBIT 5, NIST, CIS).
 • Uczestnicy będą wiedzieli jakie elementy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) audytować pod kątem zgodności z RODO.
 • Uczestnicy będą potrafili przeprowadzić ocenę skutków ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA).
 • Uczestnicy będą potrafili przygotować i przeprowadzić audyt w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych (przygotowanie planu audytu RODO własnej organizacji i podmiotów przetwarzających).
 • Uczestnicy będą potrafili odnaleźć informacje o cyberzagrożeniach.

Wymagania

Brak szczególnych wymagań. Zalecana jest podstawowa wiedza z zakresu obecnych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz znajomość zagadnień związanych z administrowaniem systemami informatycznym.

Pozostałe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.

Najbliższe terminy


20 grudnia 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 14 grudnia 2018 r. Termin rejestracji:
20 grudnia 2018 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 14 grudnia 2018 r.Termin rejestracji:

Ramowy program szkolenia: RODO w IT

10:00

Powitanie uczestników szkolenia.

10:15

Blok I:
Co to jest RODO i co oznacza dla IT?

1.   Reforma ram prawnych ochrony danych osobowych w UE
2.   RODO — kluczowe zmiany
3.   Podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych
4.   Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
5.   Obowiązki Administratora Danych a rola obszaru IT
6.   Przetwarzanie danych w imieniu Administratora Danych — współpraca z dostawcami IT

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Blok II:
Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych - wybrane zagadnienia

1.   Inwentaryzacja zasobów
2.   Ochrona przed wyciekiem danych
3.   Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie
4.   Jak zrealizować prawo do bycia zapomnianym, prawo dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych w systemach IT
5.   Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa informatycznego
6.   Privacy by design oraz by default w systemach IT

Blok III:
Narzędzia wspomagające pracę ASI

1.   Zapewnianie zgodności
2.   Zapewnienie rozliczalności zabezpieczeń w obszarze IT
3.   Bezpieczeństwo sieci
4.   Bezpieczeństwo użytkowników, ochrona urządzeń mobilnych
5.   Kopie zapasowe
6.   Odzyskiwanie i usuwanie danych

13:45

Przerwa obiadowa

14:30

Blok IV:
Metodyka zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych

1.   Proces zarządzania ryzykiem — założenia, opis, efekty
2.   Identyfikacja czynności przetwarzania danych osobowych
3.   Ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
4.   Ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji
5.   Postępowanie z ryzykiem, monitorowanie i przegląd
6.   Role i odpowiedzialności (RACI)

Blok V:
Monitorowanie i nadzór

1.   Budowa systemu reagowania na incydenty bezpieczeństwa
2.   Testowanie efektywności zabezpieczeń w obszarze IT
3.   Audyt ochrony danych osobowych

16:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.Prowadzący szkolenie

Mateusz Pękala - Audytor Systemów Informatycznych Il Stopnia 6974 PIKW (http://www.klpaikw.pl/art_158_1883.html ), członek ISACA oraz ISSA Polska. Absolwent kierunku Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, Cyber Security Management oraz Audyt Informatyczny na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Od kilku lat konsultant wspomagający rozwój procesów biznesowych Klientów w obszarze IT z wykorzystaniem m.in. standardów ISO 27001. Poprzez jasne i efektywne doradztwo z zakresie bezpieczeństwa informatycznego przyczynia się do rozwoju procesów biznesowych Klientów i wzrostu ich konkurencyjności rynkowej.

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Muzeum Miasta Gdyni
 • Związek Komunalny Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
 • Teatr "Łaźnia Nowa" w Krakowie
 • Rettig Heating Sp. z o.o.
 • Centrum Ratownictwa Gliwice
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • PROIDEA Sp. z o.o.
 • Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Neptis S.A.
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Polska Agencja Kosmiczna
 • Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.
 • Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
 • DAGMA Sp. z o.o.
 • Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
 • Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW"
 • Luxottica Poland Sp. z o.o.
 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Izba Skarbowa w Krakowie