Ochrona danych osobowych


RODO w IT

Poziom: Podstawowy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych. Uczestnicy otrzymają wiedzę, wsparcie i narzędzia, które pomogą im realizować procesy IT tak, by wspierały ich organizacje w spełnieniu wymogów określonych w RODO.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do administratorów systemów informatycznych (ASI), osób administrujących danymi osobowymi, osób pełniących rolę Inspektorów Ochrony Danych (IOD), a także osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.

Metodyka

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja
 • Elementy warsztatowe

Zakładane efekty szkolenia

 • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności, które ułatwią im realizację zadań związanych z administrowaniem systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe.
 • Uczestnicy będą wiedzieli, które wymagania Normy ISO 27001 odpowiadają najlepiej za wymogi RODO i będą znali wskazówki wdrożeniowe.
 • Uczestnicy poznają inne źródła normatywne wspomagające projektowanie procesów IT (COBIT 5, NIST, CIS).
 • Uczestnicy będą wiedzieli jakie elementy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) audytować pod kątem zgodności z RODO.
 • Uczestnicy będą potrafili przeprowadzić ocenę skutków ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA).
 • Uczestnicy będą potrafili przygotować i przeprowadzić audyt w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych (przygotowanie planu audytu RODO własnej organizacji i podmiotów przetwarzających).
 • Uczestnicy będą potrafili odnaleźć informacje o cyberzagrożeniach.

Wymagania

Brak szczególnych wymagań. Zalecana jest podstawowa wiedza z zakresu obecnych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz znajomość zagadnień związanych z administrowaniem systemami informatycznym.

Pozostałe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.

Najbliższe terminy


5 września 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 30 sierpnia 2019 r. Termin rejestracji:
19 września 2019 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 12 września 2019 r. Termin rejestracji:
10 października 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 4 października 2019 r. Termin rejestracji:
17 października 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 11 października 2019 r. Termin rejestracji:
7 listopada 2019 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 31 października 2019 r. Termin rejestracji:
5 września 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 30 sierpnia 2019 r. Termin rejestracji:
21 listopada 2019 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 15 listopada 2019 r.Termin rejestracji:
10 października 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 4 października 2019 r.Termin rejestracji:
19 września 2019 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
649 zł nettoCena:
do 12 września 2019 r.Termin rejestracji:
17 października 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 11 października 2019 r.Termin rejestracji:
5 grudnia 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 29 listopada 2019 r.Termin rejestracji:
19 grudnia 2019 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
649 zł nettoCena:
do 13 grudnia 2019 r.Termin rejestracji:

Ramowy program szkolenia: RODO w IT

10:00

Powitanie uczestników szkolenia.

10:15

Blok I:
Co to jest RODO i co oznacza dla IT?

1.   Reforma ram prawnych ochrony danych osobowych w UE
2.   RODO — kluczowe zmiany
3.   Podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych
4.   Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
5.   Obowiązki Administratora Danych a rola obszaru IT
6.   Przetwarzanie danych w imieniu Administratora Danych — współpraca z dostawcami IT

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Blok II:
Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych - wybrane zagadnienia

1.   Inwentaryzacja zasobów
2.   Ochrona przed wyciekiem danych
3.   Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie
4.   Jak zrealizować prawo do bycia zapomnianym, prawo dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych w systemach IT
5.   Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa informatycznego
6.   Privacy by design oraz by default w systemach IT

Blok III:
Narzędzia wspomagające pracę ASI

1.   Zapewnianie zgodności
2.   Zapewnienie rozliczalności zabezpieczeń w obszarze IT
3.   Bezpieczeństwo sieci
4.   Bezpieczeństwo użytkowników, ochrona urządzeń mobilnych
5.   Kopie zapasowe
6.   Odzyskiwanie i usuwanie danych

13:45

Przerwa obiadowa

14:30

Blok IV:
Metodyka zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych

1.   Proces zarządzania ryzykiem — założenia, opis, efekty
2.   Identyfikacja czynności przetwarzania danych osobowych
3.   Ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
4.   Ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji
5.   Postępowanie z ryzykiem, monitorowanie i przegląd
6.   Role i odpowiedzialności (RACI)

Blok V:
Monitorowanie i nadzór

1.   Budowa systemu reagowania na incydenty bezpieczeństwa
2.   Testowanie efektywności zabezpieczeń w obszarze IT
3.   Audyt ochrony danych osobowych

16:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.Prowadzący szkolenie

Mateusz Pękala - Audytor Systemów Informatycznych Il Stopnia 6974 PIKW (http://www.klpaikw.pl/art_158_1883.html ), członek ISACA oraz ISSA Polska. Absolwent kierunku Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, Cyber Security Management oraz Audyt Informatyczny na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Od kilku lat konsultant wspomagający rozwój procesów biznesowych Klientów w obszarze IT z wykorzystaniem m.in. standardów ISO 27001. Poprzez jasne i efektywne doradztwo z zakresie bezpieczeństwa informatycznego przyczynia się do rozwoju procesów biznesowych Klientów i wzrostu ich konkurencyjności rynkowej.

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Urząd Gminy Moszczenica
 • Muzeum Miasta Łodzi
 • Mr Hamburger S.A.
 • Imperial Tobacco S.A.
 • OPTIDATA Sp. z o.o.
 • Szpital Wojewódzki w Sieradzu
 • Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
 • HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
 • Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Śląski
 • KW S.A. Oddział KWK "Pokój"
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • Centrum Ratownictwa Gliwice
 • Narodowe Centrum Kultury
 • 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Narodowe Centrum Kultury
 • PZU Pomoc S.A.
 • Rettig Heating Sp. z o.o.
 • RAMB Sp. z o.o.
 • Mangata Holding S.A.
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Caritas Diecezji Sosnowieckiej
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Luvena S.A.
 • Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta
 • Zakłady Aparatury Chemicznej "CHEMET" S.A.
 • FERREX Sp. z o.o.
 • Techniczne Zakłady Naukowe