Ochrona danych osobowych


Warsztat praktyczny - Podejście oparte na ryzyku i ocena skutków dla ochrony danych

Poziom: Podstawowy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej podejścia opartego na ryzyku w ochronie danych osobowych. Kluczowa jest cześć warsztatowa podczas której uczestnicy nabywają praktycznej umiejętności przeprowadzenia analizy ryzyka w kontekście przetwarzania danych osobowych, którą mogą wykorzystać w swoich organizacjach.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób pełniących rolę Inspektorów Ochrony Danych (IOD), osób administrujących danymi osobowymi, osób pełniących rolę właścicieli procesów gdzie przetwarzane są dane osobowe oraz administratorów systemów informatycznych.

Metodyka

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Elementy warsztatowe

Zakładane efekty szkolenia

 • Uczestnicy będą znali regulacje i wytyczne w zakresie przeprowadzania DPIA.
 • Uczestnicy poznają znaczenie podejścia opartego na ryzyku.
 • Uczestnicy będą potrafili przeprowadzić ocenę skutków ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA).

Wymagania

Brak szczególnych wymagań. Zalecana jest podstawowa wiedza z zakresu obecnych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz znajomość zagadnień związanych z administrowaniem systemami informatycznym.

Pozostałe informacje

 • Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.
 • Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szablonów dokumentacji w wersji elektronicznej.
 • Po szkoleniu zapewniamy bezpłatne, 30 dniowe konsultacje poszkoleniowe.
 • Każdy kolejny uczestnik zgłoszony na szkolenie z tego samego podmiotu otrzyma 5% rabat.

Najbliższe terminy


6 września 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45Miejsce:
699 zł nettoCena:
do 30 sierpnia 2019 r. Termin rejestracji:
20 września 2019 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
699 zł nettoCena:
do 12 września 2019 r. Termin rejestracji:
11 października 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
699 zł nettoCena:
do 4 października 2019 r. Termin rejestracji:
18 października 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
699 zł nettoCena:
do 11 października 2019 r. Termin rejestracji:
8 listopada 2019 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
699 zł nettoCena:
do 31 października 2019 r. Termin rejestracji:
6 września 2019 r.Termin:
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45Miejsce:
699 zł nettoCena:
do 30 sierpnia 2019 r. Termin rejestracji:
22 listopada 2019 r.Termin:
Katowice, ul. Szybowcowa 1AMiejsce:
699 zł nettoCena:
do 15 listopada 2019 r.Termin rejestracji:
8 listopada 2019 r.Termin:
Łódź, al. Piłsudskiego 10/14Miejsce:
699 zł nettoCena:
do 31 października 2019 r.Termin rejestracji:
11 października 2019 r.Termin:
Kraków, ul. Bobrzyńskiego 33Miejsce:
699 zł nettoCena:
do 4 października 2019 r.Termin rejestracji:
20 września 2019 r.Termin:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79AMiejsce:
699 zł nettoCena:
do 12 września 2019 r.Termin rejestracji:
18 października 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
699 zł nettoCena:
do 11 października 2019 r.Termin rejestracji:
6 grudnia 2019 r.Termin:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 81Miejsce:
699 zł nettoCena:
do 29 listopada 2019 r.Termin rejestracji:
20 grudnia 2019 r.Termin:
Wrocław, ul. Kwiska 1/3Miejsce:
699 zł nettoCena:
do 13 grudnia 2019 r.Termin rejestracji:

Ramowy program szkolenia: Podejście oparte na ryzyku i DPIA

09:00

Powitanie uczestników szkolenia.

09:15

Blok I:
RODO na temat skuktów dla ochrony danych

1.   Przegląd regulacji dotyczących oceny skutków dla ochrony danych
2.   Rozporządzenie
3.   Preambuła
4.   Ustawa o Ochronie Danych Osobowych
5.   Wytyczne UODO
6.   Normy ISO 27k, a RODO

10:30

Przerwa kawowa

11:45

Blok II:
Podejście oparte na ryzyku w RODO

1.   Znaczenie podejścia opartego na ryzyku
2.   Do czego zobowiązuje podejście oparte na ryzyku?
3.   Skąd się wzięło podejście oparte na ryzyko?
4.   Naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane
5.   Szacowanie ryzyka jako proces.

12:45

Przerwa obiadowa

13:30

Blok III:
Stosowanie podejścia opartego na ryzyku

1.   Proces zarządzania ryzykiem — założenia, opis, efekty
2.   Identyfikacja czynności przetwarzania danych osobowych
3.   Ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
4.   Ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji
5.   Postępowanie z ryzykiem, monitorowanie i przegląd

Blok IV:
Warsztat - przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka w organizacji wraz z oceną skutków dla ochrony danych

1.   Ustalenie kontekstu organizacji
2.   Mechanizmy kontrolne
3.   Szacowanie ryzyka
4.   Postępowanie z ryzykiem – podejmowanie decyzji
5.   Ocena skutków dla ochrony danych

15:45

Podsumowanie szkolenia. Wydanie certyfikatów.Prowadzący szkolenie

Mateusz Pękala - Audytor Systemów Informatycznych Il Stopnia 6974 PIKW (http://www.klpaikw.pl/art_158_1883.html ), członek ISACA oraz ISSA Polska. Absolwent kierunku Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, Cyber Security Management oraz Audyt Informatyczny na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Od kilku lat konsultant wspomagający rozwój procesów biznesowych Klientów w obszarze IT z wykorzystaniem m.in. standardów ISO 27001. Poprzez jasne i efektywne doradztwo z zakresie bezpieczeństwa informatycznego przyczynia się do rozwoju procesów biznesowych Klientów i wzrostu ich konkurencyjności rynkowej.

Zapewniamy

 • komfort zajęć – dogodna lokalizacja sal szkoleniowych, catering
 • optymalne warunki do nauki – małe grupy, jasne, wyposażone w sprzęt multimedialny sale szkoleniowe
 • Certyfikat Ukończenia Szkolenia - potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności
 • niezbędne materiały szkoleniowe
 • wzory dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • dostęp do opieki poszkoleniowej

Z naszych usług skorzystali m.in.:

 • Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Bridgestone Diversified Products Poland Sp. z o.o.
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Neptis S.A.
 • Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko"
 • Farby Kabe Polska Sp. z o.o.
 • Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
 • Muzeum Miasta Gdyni
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie
 • Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" Sp. z o.o.
 • Union Knopf Polska Sp.z o.o.
 • Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Teatr "Łaźnia Nowa" w Krakowie
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • RAMB Sp. z o.o.
 • Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Sąd Okręgowy w Gliwicach
 • Poczta Polska S.A.
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
 • Starostwo Powiatowe w Krakowie
 • Rettig Heating Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Medyczny im.Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Walcownia Metali "DZIEDZICE" S.A.
 • Imperial Tobacco S.A.